Poostren nadzor podjetja Simbio nad doslednim ločevanjem odpadkov

Foto: Simbio

Celje, 9. oktober 2020 – Podjetje Simbio v tem tednu izvaja nadzor nad doslednim ločevanjem odpadkov in njihovim pravilnim odlaganjem na skupnih zbiralnicah za odpadke v ulici Pod gabri.

Za nadzor so se v podjetju odločili, ker opažajo, da na tem območju kot tudi še na nekaterih drugih območjih večstanovanjske gradnje v občini Celje zaznavajo, da imetniki odpadkov v zabojnike za ločeno zbiranje frakcij pogosto prepuščajo odpadke, ki niso namenjeni tem odpadkom, prihaja pa tudi do nedovoljenega odlaganja kosovnih in ostalih odpadkov ob zabojnike.

Pri takšnih odlagališčih je otežena identifikacije kršiteljev pri odlaganju odpadkov, zato so se v Simbiu odločili za nadzor z varnostnikom, ki je na lokaciji prisoten 24 ur, pri nadzoru pa mu po potrebi pomaga tudi okoljski inšpektor.

Po Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje znaša globa za kršitelje 100 EUR (fizične osebe) in 400 EUR (pravne).

V Simbiu želijo s tem opozoriti, da ljudje dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenske zabojnike. Hkrati opozarjajo, da je odlaganje odpadkov ob zabojnike je prepovedano. Tako odlaganje odpadkov omogoča brskanje živali po smeteh, nenadzorovan raztros odpadkov po okolju, smrad in kvari videz naselja.

M.I.