Inšpektorat Republike Slovenije obvešča, da bodo s policijo in Zdravstveno inšpekcijo ta konec tedna na slovenskih smučiščih izvajali poostreni nadzor izvajanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2.

Vsem uporabnikom smučišč in žičniških naprav svetujejo, da si pred obiskom smučišča preberejo aktualna priporočila NIJZ (higienska_priporocila_za_izvajanje_prevoza_potnikov_z_zicniskimi_napravami.pdf (nijz.si) in higienska_priporocila_za_preprecevanje_sirjenja_okuzb_s_sars-cov-2_za_smucarje.pdf (nijz.si)) in veljavni odlok (Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Uradni list, št. 15/21) (Uradni list RS – 015/2021, Uredbeni del (uradni-list.si)), ki obvezuje uporabnike k izkazovanju negativnega testa upravljavcu.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Uradni list, št. 15/21

  1. člen (1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. (2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vir: Inšpektorat RS za infrastrukturo