Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nova, popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov. Sprememba se nanaša na mednarodni tranzitni avtobusni prevoz

V Republiki Sloveniji od 3. 7. 2020 za mednarodni tranzitni avtobusni potniški promet ne veljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kadar ta izpolnjuje naslednje pogoje:

·           na ozemlju Republike Slovenije ni vstopnih in izstopnih postaj mednarodnega tranzitnega avtobusnega potniškega prometa. V Republiko Slovenijo vstopijo in izstopijo iste osebe. Prevoznik naj zagotovi seznam potnikov v mednarodnem tranzitnem avtobusnem potniškem prometu. Omogočen naj bo nadzor nad spoštovanjem teh pogojev na vstopnih in izstopnih točkah v oziroma iz Republike Slovenije.

·           na ozemlju Republike Slovenije se mednarodni tranzitni avtobusni potniški promet ne ustavlja, razen izjemoma zaradi nujnih fizioloških in zdravstvenih potreb voznika ali potnikov. V tem primeru lahko avtobus hkrati zapusti do največ 5 oseb, ki si ob izstopu razkužijo roke in nadenejo zaščitno masko. Zaščitno masko snamejo ob povratku na avtobus.

Skladno z navedenim poudarjamo, da morajo prevozniki pri vstopu v RS zagotoviti seznam potnikov in upoštevati zgoraj navedene pogoje. Popravljena poročila so objavljena na sledeči povezavi;

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obcasni_prevozi_23062020_za_splet_0.pdf