Poroštveni shemi za ohranjanje likvidnosti gospodarstva v Sloveniji že zaživeli v praksi, število vlog kaže na veliko smiselnost tega ukrepa

Foto: pixabay.com

Ljubljana 30. julij 2020 – Ministrstvo za finance je sporočilo, da sta  zaživeli poroštveni shemi Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Na spletni strani SID banke bo mogoče ves čas spremljati osvežene podatke o deležu porabljene kvote sredstev.

Skladno s predpisi so namreč banke SID banki 15. julija poslale prvo mesečno prijavo odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev in prvo mesečno prijavo kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v mesecih marec, april, maj in junij. Število vlog za odobritev odlogov plačil in likvidnostnih kreditov za blažitev posledic epidemije Covid-19  po navedbah ministrstva dokazuje kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep. Za odlog plačila obveznosti po interventnem zakonu, ki je bil sprejet marca, so po podatkih Banke Slovenije banke prejele že 23.100 vlog kreditojemalcev, v skupni vrednosti odloženih plačil 333 milijonov evrov.

Višina izdanih poroštev za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti po #PKP1 (v povezavi z 65. členom ZIUZEOP) znaša na dan 20. 7. 2020 46,75 milijonov evrov, na dan 28. 7. 2020 pa vsota glavnic sklenjenih kreditov v skladu s #PKP2 (ZDLGPE) 16,88 milijonov evrov.

Gospodarske razmere so se v prvem mesecu epidemije Covid-19 močno poslabšale, ob sproščanju omejitev in uvajanju protikriznih ukrepov pa so se razmere izboljšale. Evropska komisija tako napoveduje Sloveniji hitro okrevanje, saj v prihodnjem letu predvideva šest odstotno gospodarsko rast, s katero bomo v enem letu skoraj v celoti nadoknadili posledice letošnje epidemije. K oživitvi gospodarske aktivnosti pa poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne.

M.I.