Poslanci s podporo amandmaju SDS v proračunu leta 2022 zagotovili sredstva za gradnjo Podružnične osnovne šole na Kalobju

Fotografija je simbolična.Foto: Pixabay.com

Poslanci so z glasovanjem podprli amandma poslanske skupine SDS, ki v proračunu za leto 2022 zagotavlja sredstva za Podružnično osnovno šolo Kalobje z vrtcem. To je velika pridobitev za sam kraj, saj trenutno POŠ Kalobje domuje v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1898.

Kljub temu, da se je stavba POŠ Kalobje velikokrat obnavljala in posodabljala, je ob potresu z epicentrom v Zagrebu, marca 2020 in potresu z epicentrom v hrvaški Petrinji decembra 2020, utrpela hude konstrukcijske poškodbe. Šolska stavba je zaradi starosti, večkratnih obnovitvenih posegov v konstrukcijo in posledic potresov nujno potrebna celovite rekonstrukcije in je postala nevarna za njene uporabnike.

Občina Šentjur je v izogib zaprtju šole zasilno uredila zgolj pritlične prostore šolske stavbe, v katerih letos poteka pouk. Prostori v nadstropju niso v uporabi, ker stropna konstrukcija ne zagotavlja zadostne varnosti. Občina je prisiljena poiskati dolgoročno rešitev prostorske problematike na POŠ Kalobje, zato se je za pomoč obrnila na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ko se je o stanju na POŠ Kalobje ob obisku Savinjske regije prepričala tudi ministrica dr. Simona Kustec.

V času poletnih počitnic sta bili izdelani dve varianti idejne zasnove novogradnje, s strani dveh različnih projektantov, ki imata izkušnje na področju projektiranja šolskih objektov. Izbrana je rešitev, ki dosledno upošteva normative iz prostorskega programa glede na potrebe šole in vrtca. V primeru nove šole na Kalobju bo šlo za pritličen razčlenjen objekt v katerem bodo v levem traktu šolski prostori, v desnem pa prostori namenjeni vrtcu. Me obema traktoma bodo skupni prostori – večnamenski prostor, knjižnica in atrij. Prostore bo mogoče uporabljati tudi v popoldanskem času s strani krajanov.

POŠ Kalobje bo tako dobila tudi novo telovadnico. V namen novogradnje so poslanci z glasovanjem potrdili dodatnih 1.900.000,00 evrov.

Uredništvo