Vlada RS je na seji 29. aprila sklenila, da se prične postopno odpiranje vrtcev in šol 18. maja. Najprej bodo vrata odprli vrtci, osnovne šole za prvo triado učenk in učencev ter srednje šole za zaključne letnike. Nato, predvidoma 25. maja, bodo v šole prišli še učenci 9. razredov osnovnih šol. Za vse ostale učenke in učence ter dijakinje in dijake se bo šolanje zaključilo na daljavo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnjih dneh v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo jasna navodila in smernice za vračanje otrok in zaposlenih v vrtce in šole. Pripravilo bo tudi jasna navodila za varovanje zdravja udeležencev šolskega procesa. O vsem tem ter o varnostnih protokolih bomo vse pristojne in javnost obvestili po prvomajskih praznikih. Kot je dejala ministrica prof. dr. Simona Kustec: »Treba bo zagotoviti pogoje in ustrezno zaščitno opremo, da se bo lahko varno vstopilo nazaj v organizirane oblike izobraževanja.«

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport