V prostorih Cinkarne Celje je v teh dneh potekal sestanek Tehničnega komiteja Evropskega združenja proizvajalcev žveplove kisline (ESA). Pomen takšnega združevanja je v izmenjavi strokovnega znanja s področja varnosti pri delu. Samo združenje ESA sestavlja 101 član, od tega je 32 članov proizvajalcev žveplove kisline, preostali del predstavljajo inženiring podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo tovarn žveplove kisline, konzultanti ter dobavitelji potrošnih materialov za proizvodnjo.

ESA deluje v okviru Sveta evropske kemične industrije, ki ima svoj sedež v Bruslju. Evropska kemična industrija je ena najbolj raznolikih in največjih panog na svetovni ravni in samo v Evropi zagotavlja 1,2 milijona delovnih mest.

Foto: Cinkarna Celje

Namen združevanja je v informiranju o pričakovanih zakonodajnih spremembah s ciljem hitrega prilagajanja na same spremembe. Poseben segment je v združenju namenjen obravnavi področja varnosti in zdravja na delovnem mestu in minimaliziranju negativnih vplivov na okolje. V tem primeru gre za izmenjavo dobrih praks pri delu in reševanju izrednih dogodkov. Samo srečanje poteka dvakrat letno, od tega je eno srečanje letno organizirano pri enem od proizvajalcev žveplove kisline.

Udeleženci tokratnega srečanja so si v Cinkarni Celje ogledali proizvodni proces žveplove kisline ter redni pregled in menjavo opreme na tej proizvodni liniji. Gostitelj je udeležence v nadaljevanju obiska odpeljal na obisk poslovne enote Polimeri, kjer so jim pokazali nov način izvedbe teflonske zaščite nestandardnih cevnih elementov, ki jo imenujejo ROTOLIV. S to metodo v kovinski element, katerega želijo korozijsko zaščititi, nasujejo ustrezno količino granul teflon. Element v nadaljnjem postopku iz obeh strani zaprejo in vpnejo na mizo, ki se obrača in nagiba v različnih smereh, samo mizo postavijo v ogrevalno komoro.

 

Foto: Cinkarna Celje

»Ker  trenutno  poteka  remont naše  proizvodnje  žveplove  kisline,  smo  članom  ESA lahko na  elementih, ki so že tri leta vgrajeni v procesu, pokazali učinkovitost našega postopka zaščite elementov zelo kompliciranih oblik s teflonom. Obetamo si, da bo rešitev zanimiva za marsikoga od njih in bomo tako lahko razširili področje trženja teh izdelkov,« je ob obisku povedala članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič.

V sklopu srečanja je potekal tudi sestanek, namenjen varnosti in zdravju pri delu na katerem so na konkretnem primeru nove tovarne na Češkem predstavili postopek zagona proizvodnje žveplove kisline. Na sestanku je bil prikazan sam administrativno organizacijski postopek zagona tovarne po daljši ustavitvi, izdelan na osnovi ocene tveganja. Organizatorji so veliko pozornosti namenili tudi izboru ustreznih tesnil ter novosti pri dimenzioniranju le-teh. Drugi dan sestanka so največ pozornosti namenili informiranju o novostih na področju zakonodaje z vidika proizvodnje, okolja in transporta, ki gre v zmeri zmanjšanja tveganja tako za ljudi kot okolje.

M.I.