Epidemija Covid-19 je prizadela našo družbo in preizkusila našo zrelost, odgovornost, zdravje ter vrednote. Koronakriza nas je vse prizadela. Pomembno je, da se še naprej držimo ukrepov za zajezitev širjenja virusa in zavarujemo zdravje ter življenja naših rojakov. Epidemija je močno posegla v naš vsakdanjik in negativno vplivala na naša življenja. Kljub vsemu je SDS v Posvetu z volivci zanimalo, ali je epidemija prinesla tudi kakšno dobro spremembo.

V Slovenski demokratski stranki spoštujejo in upoštevajo mnenje vseh državljanov, zato so letos ponovno organizirali Posvet z volivci, katerega namen je pridobitev mnenja  volivcev, ko pomeni in predstavlja glavno vodilo pri oblikovanju prihodnjih politik in rešitev, s katerimi želijo ustvariti boljšo in naprednejšo Slovenijo. Slovenijo, v kateri bo lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale. V SDS so prejeli  več kot 27.000 izpolnjenih vprašalnikov.

Zavedajo se, da je epidemija Covid-19 naši družbi prizadejala marsikatero spremembo na slabše, zato so volivce v šestem vprašanju Posveta z volivci vprašali, ali menijo, da nas je epidemija naučila tudi nekaj dobrega. Da nas je epidemija naučila nekaj dobrega, meni kar 94 % anketirancev, so pa bila  mnenja različna o tem, kaj nas je naučila. Največ (42 %) anketirancev je odgovorilo, da nam je pokazala, da smo močni le, če sodelujemo. Drugi najpogostejši odgovor (40 %) je bil, da nas je naučila, da je zdravje še vedno ena izmed najpomembnejših vrednot. Da nas je opomnila na pomembnost časa z najdražjimi, meni 12 % anketirancev, medtem ko preostalih 6 % anketirancev pravi, da nas epidemija ni naučila prav nič dobrega.

Vir: SDS

Uredništvo