Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je bil dne 21. 10. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/2020, med drugim omejuje število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi navodila NIJZ – Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije, predvsem glede:

  • obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela pri posameznikih,
  • namestitve razkužil,
  • vzdrževanja razdalje vsaj 1,5 m do 2 m med ljudmi,
  • zagotavljanja razdalje med čakajočimi pri blagajni najmanj 2 m,
  • rednega razkuževanja nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številke in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami.

Tržni inšpektorji bodo poostren nadzor v prodajalnah pričeli izvajati takoj po uveljavitvi omenjenega odloka. Zato v duhu, da skupaj čim prej premagamo epidemijo, pozivajo vse trgovce k doslednemu spoštovanju pravil, saj nikomur ni v interesu prepovedovati opravljanja trgovinske dejavnosti.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije