S 1. junijem 2020 se na področju prekrškovnih postopkov iz izvirne pristojnosti policije ponovno vzpostavlja normativno stanje, kot je veljalo pred uveljavitvijo začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja covida-19 na področju upravnih in prekrškovnih postopkov. To pomeni, da bodo procesni in materialni roki ponovno tekli, ponovno se bo izvajalo osebno vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začnejo teči roki na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, in drugo.

Ukrepi po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), uveljavljeni 29. marca 2020, bodo namreč prenehali veljati 31. maja 2020, ker je vlada s sklepom (Uradni list št. 74/2020, 21. 5. 2020), ki začne veljati 1. junija, ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ.

Splošno o začasnih ukrepih po ZZUSUDJZ

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti so bili s tem zakonom (ZZUSUDJZ) določeni začasni ukrepi v zvezi z upravnimi in prekrškovnimi postopki. Ukrepi so opredeljeni v III. poglavju tega zakona in se nanašajo na področje (suspenza) teka rokov, vročanja, vlaganja vlog ter na ustne obravnave in druga procesna dejanja.

V zvezi z začasnimi ukrepi po tem zakonu pojasnjujemo, da pa ti niso veljali v t. i. nujnih zadevah. Po določbah tega zakona so bile nujne zadeve tiste, kjer je obstajala nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je bilo od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je bilo od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je bilo to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za dosego tega namena.

Več lahko preberete tukaj.

Vir: policija