Furs opozarja davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29.3.2019 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 29.5.2019.

Omenjeni datum je tudi natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Vsi tisti zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, se je rok za ugovor iztekel 29.4.2019, tem zavezancem zneska ni potrebno poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem še na Fursu poudarjajo, da imajo zavezanci pravico odmerjeni davek poravnati v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni potrebno predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Na Furs-u priporočajo, da zavezanec obrazec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Vir: FURS