Skupna občinska uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva je s 4. majem začela ponovno aktivno izvajati nadzor nad parkiranjem v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone). Redarji bodo zoper vse kršitve ukrepali.

V območjih kratkotrajnega parkiranja, v tako imenovanih modrih conah, je parkiranje vozil dovoljeno največ dve uri. Območje je označeno s prometnim znakom, parkirna mesta oziroma območje pa z modro črto. Parkiranje ni plačljivo. Voznik mora označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu (s parkirno uro, ki jo dobi na občinah ali pri drugih subjektih, npr. trgovine z avto deli, lahko pa se čas parkiranja vidno označi s pisalom na ustrezno podlago, ki mora biti na vidnem mestu). Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. Voznik, ki časa parkiranja ne označi ali vozila po pretečenem času dveh ur ne umakne, se kaznuje z globo 40 evrov.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah