Pravica do izbire se prične že s tem, da imamo potrošniki možnost dostopa do raznovrstnih živil, torej mora biti zagotovljena tudi raznovrstna ponudba le-teh. Vsa živila v prometu morajo biti varna in ne smejo ogrožati zdravja potrošnika. Kakovost živil je lahko različna, saj ima potrošnik pravico do raznolikosti – tudi v smislu izbire različno kakovostnih živilskih izdelkov, nujno pa je, da so kakovostne lastnosti izdelka jasno označene, potrošnik pa o tem seznanjen.

V razvitem svetu globalizacije raznolika ponudba ne predstavlja problema. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se potrošniki v poplavi ponudbe ne znajdemo najbolje. Zmedeni smo zaradi množice različnih istovrstnih izdelkov, zato je za nas zelo pomembno znanje in razumevanje, ki nam omogoča razumeti vse navedbe na označbi – tako obvezne kot prostovoljne označbe, ki jih proizvajalci radi sporočajo v promocijske namene.

Velik pomen pri zagotavljanju pravice do izbire živil imajo različne sheme kakovosti – evropske (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, ekološki,) in nacionalne (izbrana kakovost, integrirani, in višja kakovost). Sheme kakovosti so namenjene zaščiti kmetijskih pridelkov in živil – zaščitimo lahko ime izdelka, način proizvodnje in recept za pripravo teh jedi. Prepoznamo jih po evropskih in nacionalnih zaščitnih znakih na embalaži.

Sheme kakovosti so namenjene kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi / značilnostmi zaradi vpliva geografskega območja, na katerem so proizvedeni, načina pridelave / predelave, tradicionalnih receptov / postopkov ali pa presegajo predpisano kakovost, pogoje varstva zdravja ljudi, živali ali rastlin, dobrega počutja živali ali zaščite okolja. Vsaka shema kakovosti je označena s svojim znakom / označbo. Kmetijski pridelki in živila iz shem kakovosti so proizvedeni po natančno predpisanih postopkih, njihovo proizvodnjo dodatno kontrolirajo certifikacijski organi, ki jim izdajo certifikate o izpolnjevanju pogojev določene sheme. Potrošnik tako prepozna dodane vrednosti živila, pri tem pa mu označbe, če je z njimi seznanjen, olajšajo izbiro.

Ali ste vedeli, da …

  • ima Slovenija 10 živil z zaščiteno označbo porekla, 13 živil z zaščiteno geografsko označbo, 3 živila z zajamčeno tradicionalno posebnostjo zaščitenih pri Evropski komisiji

  • je 5 kmetijskih pridelkov in živil zaščitenih z nacionalno shemo kakovosti – višja kakovost, v shemo kakovosti »izbrana kakovost« pa so že vstopili trije sektorji – sektor mesa, mleka in sadja

S shemami kakovosti in promocijo lokalne hrane krepimo konkurenčnost slovenske agroživilske industrije, spodbujamo lokalno pridelavo in potrošnjo, krepimo samooskrbnost ter nudimo potrošnikom verodostojne informacije o kakovosti in hranilnih koristih kmetijskih in živilskih proizvodov. Z vsem tem pa zagotavljamo potrošnikom pravico do raznolike izbire.

Več o shemah kakovosti ter zaščitenih kmetijskih pridelkih in živilih

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano