Preberite: Vlada predstavila #protiKoronapaket #PKP1 in zagotavlja, da bo poskrbljeno za vse prebivalce Republike Slovenije

Foto: twitter

Na novinarski konferenci, ki je potekala danes ob 17. uri je predsednik vlade Janez Janša povedal, da se je vlada s sprejetjem #protiKoronapaketa #PKP1 vrednim tri milijarde evrov, soočila z dejstvi s kakršnimi se doslej ni srečala še nobena vlada.

Z zakonom za katerega predsednik vlade upa, da ga bo Državni zbor Republike Slovenije sprejel v prihajajočem tednu določajo, da bo država krila socialne prispevke samozaposlenim od 1. aprila do 31. maja letos. Omenjeni ukrepi se lahko po potrebi tudi podaljšajo. Nekateri ukrepi bodo veljali tudi za nazaj je še napovedal Janez Janša.

Predsednik vlade je še napovedal, da bodo občinam stroški, ki so jim nastali zaradi koronavirusa povrnjeni iz proračuna. Ob tem je poudaril, da se je izkazalo, da so le-te bolje pripravljene na takšne razmere kot je v tem trenutku državna administracija.

Plačila iz proračuna bodo skrajšana na osem dni, neobdavčeno bo nagrajevanje oseb, ki v teh trenutkih nosijo največje breme in delajo neutrudno iz dneva v dan, je še napovedal Janša. Vlada je pričela pripravljati že tudi paket dve, v katerem bodo zajeli tudi stvari, ki so bile v tem paketu morda pozabljene ozirama jih je bilo nemogoče zavzeti v tem zakonu.

Predsednik vlade je izrazil tudi razočaranje nad tem, da ljudje v zadnjem vikendu niso upoštevali nasvetov zdravstva in so množično obiskovali določene turistične kraje. Zato bo vlada sprejela določene poostrene ukrepe, ki bi preprečili takšne zadeve, je še napovedal Janša.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je povedal, da bodo samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, v mesecu marcu prejeli 350 evrov, v kolikor bodo prikazali izpad prihodkov za vsaj 25 %. V mesecu aprilu in maju bodo prejeli 700 evrov, v kolikor bodo prikazali izpad prihodkov za vsaj 50 %, v obeh primerih v primerjavi z mesecem februarjem.

“Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje”, so v izjavi za javnost zapisali na Vladi Republike Slovenije.

Andrej Šircelj je na novinarski konferenci povedal, da je zakon tako socialna kot gospodarska nota. Z gospodarsko noto želi država obdržati gospodarstvo na ravni, da se bo lahko po koncu krize hitro odzvalo na nadaljnji razvoj. S socialno noto pa želi država državljanom pomagati skozi te težke čase.

V zakonu so tudi ukrepi, ki se nanašajo na banke z namenom, da se tudi te vključijo v reševanje. Država je dala poroštvo za 25 % kreditov za katere bo SID banka določila, da so upravičena do poroštev. Šircelj je še povedal da gre za poroštvo v višini 200 milijonov evrov.

Andrej Šircelj je še povedal, da bo glavnina virov prišla od Evropske centralne banke.

M.I.