Prebivalcem mestne četrti Savinja in Nova vas nova parkirna mesta

Foto: MOC

Mestna občina Celje in mestna četrt Savinja bosta obstoječe parkirišče med Trubarjevo in Čopovo ulico razširili za 80 kvadratnih metrov. Tamkajšnji stanovalci zaradi pomanjkanja parkirišč avtomobile parkirajo tudi na zemlji ob robu parkirišča, zato bo javno podjetje Zelenice tam položilo travne plošče.

 Z gradbeni deli bodo začeli v drugi polovici avgusta. Naložba je vredna nekaj manj kot 7.000 evrov. Mestna četrt Savinja bo prispevala 4.000 evrov, preostalo bo zagotovila Mestna občina Celje.

Občani na Škapinovi ulici pa že lahko uporabljajo obnovljeno parkirišče, ki ga je celjska občina razširila za 18 novih parkirnih mest. Območje dodatnih parkirnih površin so uredili s polaganjem betonskih travnih plošč iz satja, vzporedno so zaščitili strme brežine z izvedbo kamnite betonske škarpe, razširili javno razsvetljavo in stanovalcem večstanovanjskih blokov uredili dva nova in sodobna  nadzemna ekološka otoka. Gradbena dela je izvajal samostojni podjetnik Blaž Švelc, stala pa so nekaj manj kot 80.000 evrov. Denar je občina zagotovila v letošnjem občinskem proračunu.

Avtor: MOC