Prebivalcem Škapinove ulice v Celju nova parkirna mesta in ekološka otoka

Foto: MOC

Mestna občina Celje predvideva do konca junija na Škapinovi ulici razširitev obstoječega parkirišča, tako da bodo imeli tamkajšnji stanovalci na voljo 18 dodatnih parkirnih mest. Namestili bodo tudi dva nadzemna ekološka otoka.

Z gradbenimi deli so začeli v aprilu. Na severnem delu parkirišča so parkirne prostore že uredili in predali namenu. Izvedli so jih v obliki satja oziroma betonskih travnih plošč, ki omogočajo, da v vmesnih prostorih raste trava in da lahko meteorna voda ponika v podtalje. V obliki satja bodo tudi parkirna mesta in cestni dovoz na južnem delu parkirišča.

Izvedeno je bilo javno naročilo male vrednosti. S samostojnim podjetnikom Blažem Švelcem, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, smo podpisali pogodbo v vrednosti 92.467 evrov.

Avtor: MOC