Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci pred volitvami vse bolj hiti z različnimi projekti. Tako je 12. julija z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen ter predstavnikom na javnem razpisu izbranega izvajalca del Klemnom Seničem podpisal pogodbo za izvedbo Protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne.

Kljub temu, da je v začetku leta župan mag. Marko Diaci podpisal že nekaj pogodb o različnih projektih, ki bi se morali izvajati v polnem zagonu (kot denimo obnova ceste v Dramljah) ti projekti čakajo, župan pa podpisuje nove projekte. Za takšno ravnanje je lahko samo ena logična razlaga: pred lokalnimi volitvami je potrebno pričeti s čim večjim številom projektov, da bodo volivci videli koliko je župan naredil za občino. Ob tem pa se pojavljajo vprašanja ali teh težav v preteklih letih ni bilo in zakaj se rešujejo tik pred iztekom mandata?

Kljub temu, da na spletni strani Občine Šentjur lahko preberemo, da sama občina že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za večjo poplavno varnost ob Voglajni s pritoki, še posebej na območju gostejše stanovanjske poselitve ter na območju industrijsko-gospodarskih objektov, kjer gre za izrazito poplavno območje, kjer je v preteklih letih nastalo veliko škode, je šele sedaj pred lokalnimi volitvami občina in njen župan našla rešitev in sredstva za izvedbo Protipoplavnih ukrepov na vodotoku Voglajne. Ob podpisu pogodbe je župan povedal, da so bile do sedaj investicije na tem delu ureditve protipoplavne ureditve vredne 2,6 milijona evrov. Sedaj pa so z resornim ministrstvom podpisali pogodbo s katero bo le-to zagotovilo 4 milijone evrov. Vendar je pomembno poudariti, da je Občina Šentjur z Direkcijo za vode že lani podpisala sporazum s katerim so se zavezali za nadaljnje ukrepe pri zagotavljanju protipoplavne varnosti.

Iz tega bi bilo mogoče ponovno razbrati, da je tamkajšnji župan morebiti ponovno čakal na primeren trenutek, ko bo podpis pogodbe za nadaljevanje del lahko izpeljal v trenutku, ko mu bo le ta »služil» za politično propagando kot je to izvedel že v nekaterih preteklih primerih. S tem projektom bodo na občini v sodelovanju s podjetjem Nivo EKO d.o.o. Žalec nizvodno od železniškega mostu pri podjetju Ahac in v dolžini 250 metrov do ceste za Šolski center Šentjur uredili ustrezno infrastrukturo z nasipi, zidovi, črpališči in ostalimi potrebnimi elementi. Zgradili bodo tudi nov most na cesti za Planino/Kozje, ki je že v zaključni fazi. Ta dela so ocenjena na 480.600 evrov od katerih bo 465.000 evrov zagotovila država, razliko pa občina. Zanimivo je dejstvo, da naj bi bila dela zaključena oktobra letos, kar pomeni le mesec dni pred lokalnimi volitvami.

Za konec je zelo zanimivo, da se v mesecu pred volitvami in v mesecu, ko bodo lokalne volitve v Občini Šentjur načrtuje zaključek prenekaterih projektov s katerimi želi župan Šentjur narediti privlačen in funkcionalen, vendar žal velikokrat pozablja, da občina ni samo mesto Šentjur ampak v občino sodijo tudi okoliški kraji.

M.I.