Da se lokalne volitve nezadržno bližajo se še kako dobro zaveda župan Občine Šentjur. Namreč, kot je razvidno iz spletne strani Občine Šentjur, je dne 9. julija 2018 podpisal pogodbo z izvajalcem del za celostno ureditev okolice Zdravstvenega doma Šentjur, vključno z novimi parkirišči. Zelo dobra novica za vse, ki imajo osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Šentjur, ampak zakaj tako pozno? Težave s parkiriščem pri Zdravstvenem domu Šentjur se vlečejo že dolga leta in zakaj se k reševanju te problematike ni pristopilo že pred leti?

Nikakor nas ne prepričajo navedbe, ki jih je povedal župan, da se je občina na to investicijo dolgo pripravljala in da so bili predpogoj odkupi ustreznih zemljišč in dogovori glede celostne ureditve. Obenem je poudaril, da bo parkiranje v času gradbenih del onemogočeno. Bo pa zanimivo videti kje se bo v času gradbenih del sploh lahko parkiralo. Gre za res dolgo pričakovano investicijo, celoten projekt, ki je vreden dobrih 557.000 evrov (brez DDV) bosta sofinancirala tudi JZ Zdravstveni dom Šentjur in JZ Celjske lekarne. Na javnem razpisu za izvedbo predmetnega projekta je bilo izbrano podjetje VOC Celje d.o.o. .

Novo parkirišče naj bi imelo 130 novih parkirnih mest, poleg obstoječih se bodo dogradile nove parkirne površine. Invalidom bo namenjenih 11 parkirnih mest, 13 pa električnim avtomobilom, urejene bodo tudi vozne površine, hodniki za pešce, javna razsvetljava, zatravitev ter zasaditev, izris talnih označb, postavitev prometne signalizacije in ostalo, kar je del sodobnih parkirnih površin. Po navedbah naj bi bila dela zaključena do konca leta 2018, a gre verjetno za preveč optimistično napoved, glede na dejstvo, da z deli še začeli niso.

 

M.I.