Pred vhodom v Spominski park Teharje sedaj informacijski pano v počastitev zamolčanim žrtvam vojnih pobojev in otrokom s Petrička

Foto: MOC

Mestna občina Celje je poskrbela, da sedaj v Spominski park Teharje bogati informacijski pano, s katerim želijo počastiti spomin na zamolčane žrtve povojnih pobojev. Na pobudo Ivana Otta so na panoju predstavili tudi žalostne usode otrok s Petrička, ki so jih v taborišču ločili od staršev. Tekstovno in grafično obsežnejše gradivo bodo v kratkem objavili na spletni strani Mestne občine Celje. Dostopno bo tudi preko QR kode, ki jo bodo namestili na pano. Digitalna ureditev je v zaključni fazi.

Informacijski pano je pripravila novoustanovljena Komisija za umestitev spominskih plošč in obeležij na območju Mestne občine Celje. Veliko zaslug pri ureditvi imajo predvsem Muzej novejše zgodovine Celje, dr. Mitja Ferenc, ki je pripravil tekstovno in grafično gradivo, ter celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je izdala kulturno varstveno soglasje. Ureditev informacijskega panoja je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Foto: MOC

Spominski park Teharje je bil zgrajen jeseni 2004, deset let kasneje pa je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Park in osrednji spomenik je z zmagovitim natečajnim projektom zasnoval arhitekt Marko Mušič. Javno podjetje Zelenice skrbi, da je park vedno lepo urejen.

Avtor: MOC