V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo Upravna enota Celje obvešča, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti, bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
  • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni možno odložiti na kasnejši čas;
  • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
  • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), razkuževanje rok;
  • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

Nenaročene stranke se sprejema v primeru nujnih zadev v atriju UE Celje in krajevnih uradih Vojnik ter Dobrna, v okviru poslovnega časa. Gibanje strank v poslovnih prostorih UE Celje se izvaja v skladu s priporočili NIJZ. Prihode in izhode nadzoruje in usmerja varnostna služba na UE Celje.

Vir: UE Celje