Predlog zvišanja cen programov po analizi vseh stroškov v celjskih javnih vrtcih

Foto: pixabay.com

Na Mestni občini Celje trenutno pripravljajo analizo vseh stroškov v celjskih javnih vrtcih, s katero želijo odgovoriti na izzive, ki so jih pred lokalne skupnosti postavila nedavna zvišanja stroškov dela in seveda tudi siceršnja draginja.

Strokovne službe bodo po opravljeni analizi prejetih preračunov cen vseh treh javnih vrtcev pripravile predlog zvišanja cen. V tem trenutku še ne morejo zagotovo napovedovati za koliko se bodo po starostnih obdobjih cene povišale. Bo pa o morebitnih spremembah cen vrtčevskih programov odločal mestni svet na eni od pomladanskih sej.

Zvišanje cen vrtčevskih programov je bilo na dnevnem redu nedavne seje Združenja mestnih občin Slovenije, katere članica je tudi Mestna občina Celje. Kot je bilo obravnavano na seji, v primerih povišanja plač javnih uslužbencev mestne občine nosijo nesorazmerno finančno breme, ki se ne povrne preko povprečnine. Tak primer je tudi nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih, kjer mestne občine niso bile vključene v pogajanja, soočiti pa se morajo s finančnimi posledicami. Vlada ni odgovorila na poziv ZMOS, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023. Na dvig stroškov delovanja vrtcev vpliva tudi porast cene hrane in energentov.

Mestna občina Celje