Predsednica DeSuS-a Aleksandra Pivec je članicam in članom svoje stranke namenila odprto pismo, v katerem je uvodoma zapisala: “Dobro sem se zavedala odgovornosti, ki sem jo prevzela na svoja ramena ob nedavni kandidaturi za mesto predsednice stranke DeSUS. Velika podpora spremembam, ki so jo izkazali delegati stranke na kongresu, je naša skupna odgovornost, da nadaljujemo z odgovornim delom za dobro upokojencev in celotne slovenske družbe.”

“Žal mi je, da je naša stranka, kljub strokovnemu delu in uspešnem uresničevanju programa stranke v okviru koalicijskih zavez, v zadnjem obdobju podvržena razburkanim tokovom. Zato si v teh trenutkih še posebej želim, da bi se vsak posamezno in vsi skupaj po najboljših močeh še naprej trudili, da bomo skupaj pluli po poti uspešnega doseganja zastavljenih ciljev in obstoja naše stranke,” je uvodoma zapisala predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec.

V nadaljevanju pa Pivčeva pravi, da pri vsem tem ne smejo izgubiti razsodnosti, da so kljub izjemni izpostavljenosti, vsa njihova dejanja demokratična, dostojanstvena in predvsem zakonita, skladna s statutom stranke in usmerjena v nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev. Noben posameznik in noben organ stranke ne sme početi nezakonitih ravnanj. “Tako lahko Svet stranke izrazi svoje stališče, ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva.” 

Pred DeSUS so težki izzivi
“To bi bilo nezakonito. Kot predsednica stranke (na to mesto sem bila demokratično izvoljena z veliko podporo na kongresu) sem dolžna vse člane Sveta, ki so odgovorni in mnogi izmed njih, tudi javne osebnosti, na morebitna nezakonita ravnanja tudi opozoriti.”
Pivčeva poudarja, da je takoj, ko je prevzela vodenje stranke, je pričela z aktivnostmi v smeri ustvarjanja pogojev za učinkovito delovanje, konsolidacijo razmer in uspešno realizacijo zaupanih jim nalog in njihovega programa. Poleg tega dodaja, da so njeni predhodniki pri vodenju stranke in predvsem oni, spoštovani člani, številna področja in projekte dobro zastavili. “Za to sem vam v imenu stranke in slovenskih upokojencev hvaležna. Članice in člani stranke DeSUS, pred nami so težki izzivi. Trdno sem prepričana, da bomo s svojim predanim delom, izkušnjami, znanjem in potenciali, ki jih naša stranka premore, ponovno skupaj ustvarili pogoje, ki bodo vsem nam v veselje in ponos. Pri tem vas prosim, da vsak izmed vas prispeva svoj del v mozaik uspešne prihodnosti,” je zapisala.

Avtor Domen Mezeg, več lahko preberete tukaj.