Predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo in davčni strokovnjak mag. Ivan Simič je presenečen nad odzivom sindikatov v zvezi z upokojevanjem posameznikov. Ves čas je zavzemal stališče, da se tisti, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev želi čimprej upokojiti, z omenjenim manevrom sindikatov pa vidi priložnost zvišanja upokojitvene starosti. Simič je zapisal: “Upam, da bosta minister za finance in minister za delo izkoristila to idealno klimo za zvišanje upokojitvene starosti na 67, 68 ali celo 70 let. Soglasje sindikatov in nekaterih medijev očitno že imata.”

Mag. Ivan Simič opaža tudi: “V teh dneh poslušam razprave za in proti upokojevanju zaposlenih, ki so izpolnili pogoje za upokojitev.” Ob tem je še izpostavil, da si ni predstavljal, da bo ob predlogu vlade o upokojevanju istih, ki izpolnjujejo pogoje prišlo do tako velikega nasprotovanja sindikalistov. Da pa je je presenečn, da so sindikati celo vložili pobudo za oceno ustavnosti te določbe in da temu upokojevanju nasprotujejo tudi nekateri mediji.

O tem kako si je sam predstavljal drugačno vlogo sindikatov je zapisal: “Zmeraj sem mislil, da se sindikati zavzemajo za redno in čimprejšnje upokojevanje delavcev, ki so za tekočim trakom, za volanom, v delavnicah, tovarnah, gostinskih obratih in drugje preživeli dolgih 40 let,” je zapisal. Kolikor mu je jasno, se ti delavci želijo čimprej upokojiti. “Nekateri celo gredo dve leti pred upokojitvijo na zavod za zaposlovanje, od tam pa se upokojijo.”

Več lahko preberete na spodnji poezavi.

Vir: Davčni strokovnjak Ivan Simič: Glede na to, da sindikati tako vneto nasprotujejo upokojevanju, se očitno zavzemajo za zvišanje meje za upokojitev