Predsednik vlade Janez Janša, GZS, OZS, SKEI Mestni občini Velenje ponudili pomoč pri reševanju težav v Gorenju

Foto: Gorenje

Na seji Sveta Mestne občine Velenje je podžupan Velenja predstavil informacije o dosedanjih aktivnostih lokalne skupnosti v zvezi z dogajanjem v Gorenju. Na seji so članice in člani sveta soglasno potrdili Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do napovedanega množičnega odpuščanja v podjetju Gorenje.

Občina Velenje je v času od prevzema Gorenja s strani Hisense na podlagi namere o izgradnji nove tovarne znižala komunalni prispevek, sprejela prostorski akt in izdala pozitivno mnenje k investiciji.

Zaradi nastale situacije sta konec meseca aprila Velenje obiskala minister za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Takrat so si bili vsi enotni, da se morajo poiskati boljše rešitve in preprečiti napovedano veliko odpuščanje zaposlenih.

Občina je o stanju v Gorenju obvestila tudi predsednika države in veleposlanika Ljudske republike Kitajske. Podžupan je oba pozval k ukrepanju in k iskanju boljših rešitev ter preprečitev takšnega števila odpuščanj. K vključevanju v razreševanje nastale problematike pa so pozvali tudi Vlado RS.

Podžupan je na današnji seji svet seznanil, da so skupaj z GZS, OZS in SKEI naslovili dopis na predsednika Vlade RS v zvezi z razvojem Šaleške doline v prihodnje in iskanjem ustreznih rešitev. Odziv predsednika Vlade RS na skupni dopis je bil pozitiven.

M.I.