Predsednik vlade Janez Janša: S šestim protikorona paketom želimo ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva

Foto: Kabinet predsednika vlade RS

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji 49. izredni seji Državnega zbora podrobneje predstavil predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma šesti protikoronski paket za blaženje posledic epidemije in hkrati zakonski paket, s katerim želimo ohraniti zmogljivost družbe, države in gospodarstva tudi v času po epidemiji.

Premier Janez Janša je ob svojem nastopu najprej povzel izvedene ukrepe iz prvih petih protikoronskih svežnjev (»paketov«), pri čemer je poudaril, da je vlada z dosedanjimi svežnji zajela  skoraj vseh državljane in državljanke.

Največ sredstev je bilo namenjenih za ohranitev delovnih mest. Vlada je namreč uvedla nadomestilo plač tistim, ki začasno čakajo na delo. Za ta namen je bilo izplačanih več kakor 300 milijonov evrov, to pomoč pa je neposredno prejelo skoraj 150.000 zaposlenih. Izplačanih je bilo več kakor 110 milijonov evrov temeljnega mesečnega dohodka za samozaposlene, to pomoč je prejelo na desettisoče upravičencev.

Zaradi dodatne obremenjenosti in izpostavljenosti nevarnosti med epidemijo je bilo izplačanih skoraj 200 milijonov evrov. Vlada je slovenskemu turizmu pomagala s turističnimi boni, ki jih je doslej unovčilo več kakor 800.000 državljanov, tisti, ki jih še niso, pa bodo to možnost lahko izkoristili v prihodnjem letu.

Vlada je subvencionirala izvajanje javnih storitev v šolstvu, pomagala je kmetijski dejavnosti, in sicer je pomoč prejelo več kakor 10.000 kmetov, z oprostitvijo plačila prispevkov je pomagala različnim ranljivim skupinam, in sicer so bila 151.000 ljudem izplačana nadomestila, za skoraj 500.000 upravičencem pa so bila plačana socialna zavarovanja ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje .

Solidarnostni dodatek je prejelo več kakor 300.000 upokojencev z najnižjimi pokojninami, višji dodatek za velike družine pa je bil izplačan več kakor 30.000 upravičencem. Dodatna sredstva v višini 100 milijonov evrov so bila namenjena za medicinsko zaščitno in dodatno osebno opremo, v zdravstvu so bili v prizadetih sektorjih pokriti nastali stroški v višini 100 milijonov evrov.

S šestim protikoronskim svežnjem želi vlada ohraniti zmogljivost družbe, države in gospodarstva, z ukrepi v njem pa je vlada v celoti prisluhnila gospodarstvu. Tako se v šestem protikoronskem svežnju predvideva možnost 100-odstotnega nadomestila za čas čakanja na delo v vseh podjetjih, ki doslej niso prejela več kakor 800.000 evrov  državne pomoči, druga pa so upravičena do 80-odstotnega nadomestila.

Zvišuje se tudi višina nadomestila plače do višine povprečne plače. V novem zakonu vlada namenja sredstva za delno kritje fiksnih stroškov. Sredstva se namenjajo za zagotovitev dodatne informacijske tehnologije v šolstvu, podaljšujejo se roki za izpolnjevanje pogojev mladih raziskovalcev, dodatna sredstva so namenjena za subvencioniranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva. Država s šestim svežnjem uvaja sofinanciranje za starše, ki v bolnišnicah sobivajo ob bolnih otrocih v starosti do vključno 14. leta. Sproščena bo jamstvena shema, podaljšuje se moratorij za kredite, zagotovljena bo oprostitev plačevanja vrtcev. Zagotovljeni bodo tudi topli obroki za otroke iz socialno šibkih družin.

Premier Janez Janša je napovedal tudi sedmi protikoronski sveženj, “s katerim bomo skušali pogled usmeriti v čas, za katerega verjamemo, da bo epidemija premagana.” Ta sveženj bo namenjen za čas po novem letu, ki bo po besedah predsednika vlade Janeza Janše obdobje zaustavljanja epidemije z učinkovitim cepivom. S tem svežnjem bo vlada blažila težave, nastale šele v drugem valu.

Ob koncu je predsednik vlade Janez Janša h konstruktivnemu sodelovanju in pripravi predlogov za sedmi protikoronski sveženj znova povabil vse opozicijske stranke in dodal, da majska ponudba za partnerstvo za razvoj še vedno velja.” Stranke, ki sodelujejo pri oblikovanju zakonskih podlag, so enakopravne ne glede na to, ali so v koaliciji ali partnerstvu. Ponudba je še vedno na mizi in tisti, ki ima kakršne koli ideje, je vabljen, da jo sprejme,” je ob koncu dejal predsednik vlade Janez Janša.

Vir: Predsednik Vlade RS