Predsedniki delodajalskih organizacij pohvalili ukrepe in so izrazili podporo Vladi RS v boju s COVID-19

Foto: sds.si

Več predsednikov delodajalskih organizacij se je v preteklih dneh sestalo na sestankih, kjer so preučili ukrepe, ki jih je sprejela vlada v pomoč gospodarstvu zaradi COVID-19. Včeraj so v skupni izjavi za javnost izrazili zadovoljstvo nad ukrepi in Vlado RS podprli pri njenem delovanju.

Predsedniki so tudi izrazili zadovoljstvo nad tem, da je Vlada RS ukrepala pravočasno in s tem preprečila še večje posledice COVID-19 na naše gospodarstvo.

Celotno izjavo za javnost v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Predsedniki Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije izražamo podporo naporom Vlade RS pri oblikovanju ukrepov v boju proti gospodarskim posledicam epidemije koronavirusa.

V preteklih dneh smo se na skupnem sestanku sestali predsedniki delodajalskih organizacij z namenom pregleda učinkovitosti že sprejetih vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi COVID-19.

V delodajalskih organizacijah in zbornicah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, ugotavljamo, da je Vlada RS premišljeno oblikovala ukrepe prvega in drugega paketa v boju proti gospodarskim posledicam koronavirusa (PKP1 in PKP2). Število podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so se ukrepov poslužili, kaže na njihovo pravočasnost in vsebinsko ustreznost.

Gospodarstvo pa v nadaljevanju premagovanja ovir poslovanja, ki jih je postavila epidemija, pričakuje nadaljnje sodelovanje Vlade RS z delodajalskimi organizacijami in zbornicami pri oblikovanju tretjega paketa ukrepov PKP3.

Marjan Trobiš, predsednik ZDS
Boštjan Gorjup, predsednik GZS
Mariča Lah, predsednica TZS
Drago Delalut, predsednik ZDOPS
Branko Meh, predsednik OZS

M.I.