Predstavljen projekt rekonstrukcije bazena Slovenske Konjice

V minulih dneh se je skupina, ki skrbi za prenovo bazena Slovenske Konjice seznanila s projektom rekonstrukcije bazena Slovenske Konjice. V projektu so upoštevane vse usmeritve in želje delovne skupine ter občank in občanov, ki jih le-ti zastopajo v skupini za prenovo bazena, hkrati pa projekt omogoča nadaljnje širitve in nadgradnje objekta. Novi plavalni bazen bo po projektu pravokotne tlorisne oblike in njegove notranje mere bodo 16,75 x 50,4 metra. Bazen bo razpolagal s 5 plavalnimi progami in skakalno desko, njegova prostornina pa bo okoli 2000 m3.

Bazen je po daljši stranici orientiran v smeri zahod-vzhod. Projekt predvideva, da bo globina bazenske školjke vzdolžno razdeljena po tretjinah v nivoje z globinami 1,4 metra na delu za neplavalce, 2 metra na vmesnem delu in 3,5 metra na najglobljem delu bazena. Betonska školjka bo pred izsuševanjem zaščitena z vodo nasičenim filcem in prekrita s PVC folijo. Prav tako bodo po projektu zgradili otroški čofotalnik, ki bo zgrajen v obliki štiriperesne deteljice, različnih polmerov. Njegova globina bo 0,3 metra in bo opremljen z vodnimi igrali. Čofotalnik bo tudi ogrevan s toplotno črpalko do 30 stopinj Celzija.

Kid Swimming Pool Swimming Swimming Swimmi

Vhod v objekt bo postavljen na severno vzhodno stran območja. Pomožni skladiščni objekt se bo z novim projektom spremenil v objekt, v katerem bodo z dozidavo in rekonstrukcijo strehe uredili blagajniški prostor, prostor za prvo pomoč, sobo za reševalce in shrambni prostor za opremo kopališča. Med ograjo bazenske površine in zunanjo ograjo bazenskega kompleksa bo urejena tlakovana pot, ki bo kopalce vodila mimo strojnice do sanitarnih prostorov, ki bodo primerni tudi za invalide. Sanitarni prostori zajemajo sanitarije, garderobe, slačilnice, tuše in previjalnice. V ograjen bazenski prostor bo mogoč vstop skozi bazenčke za dezinfekcijo nog. Skupna vodna površina bazena bo znašala 833 m2, otroškega čofotalnika pa 28,48 m2.

Nad strojnico bo zgrajen nov prostor v velikosti 50 m2 in bo služil za potrebe krajevne skupnosti. Projekt ustreza tudi vsem standardom glede na danosti območja kompleksa in bo dostopen ter primeren tudi za invalidne osebe. Trenutno se izvaja rušenje bazena, otroškega ter kompenzacijskega bazena. Omenjena dela bi se naj izvedla do 20. 7. 2018. V teh dneh bo znan tudi izvajalec in ponujena vrednost 2. faze rekonstrukcije bazena s pripadajočimi objekti.

 

M.I.