Prejeli smo odprto pismo poslanke Jelke Godec, naslovljeno na župana Občine Šentjur glede predloga Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline

V naše uredništvo smo prejeli zgornje pismo poslanke DZ RS, Jelke Godec, ki ga je naslovila na župana Občine Šentjur, poslala pa ga je tudi predsedniku sveta KS Proseniško. V pismu poslanka župana poziva k odgovorom, ko bo odgovore župan podal, tako nam kot poslanki, bomo o tem poročali. Tudi v našem uredništvu smo nanj naslovili vprašanja glede Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.
 
M.I.