Kurilna sezona je pred vrati in potrebno bo poskrbeti za kurjavo. Vendar previdno pri nakupu le-te! V članku “Takole trgovci goljufajo kupce”, avtorja K.M. lahko beremo, da so se na Zvezi potrošnikov Slovenije  odločili, da preverijo kakovost bukovih polen.

Kot poroča žurnal24.si njihove ugotovitve in meritve niso nič kaj spodbudne, saj so kar pri polovici vzorcev ugotovili vidne znake trohnobe (Bauhaus Rudnik, Merkur Vič, Obi Murska Sobota in Ljubljana), pri najdražjih polenih (Merkur Vič), pa so na sredini našli precej drobnih drv in trsk, dva vzorca od osmih pa sta vsebovala bistveno več vlage, kot bi smela.

Le trije vzorci so ustrezali, dva na paleti iz M Tehnike Murska Sobota in podjetja ogrejem.si iz Podloga, ter polena v vreči iz ljubljanskega Bauhausa Rudnik.

Kdaj govorimo o trohnobi drv? Pri tem gre za znak, da se je začela razgradnja lesa, to pa znižuje njegovo kurilno vrednost. Tako obstaja standard, ki določa, v kateri kakovostni razred se polena lahko razvrstijo. Ta standard opredeljuje, da se delež trohnobe ocenjuje glede na delež kosov z vidno trohnobo v skladovnici ali na paleti. Na ZPS pojasnjujejo: „Če v skladovnici ni prisotne (vidne) trohnobe, se lahko vzorec razporedi v kakovostni razred A1. Če je v skladovnici manj kot pet odstotkov polen z vidno trohnobo, se vzorec razporedi v kakovostni razred A2. Če je v skladovnici več kot deset odstotkov takšnih polen, se vzorec razporedi v kakovostni razred B.“

Izjemno pomembno merilo, ki vpliva na kakovost drv, predvsem na njihovo kurilno vrednost ter način zgorevanja in posledično na količino onesnaževal v dimnih plinih, ki nastajajo pri izgorevanju je vlaga. Vsebnost vlage v lesu za kurjenje ne sme presegati 20 odstotkov lesne mase v skladu z uredbo o izpustih iz malih in srednje velikih kurilnih naprav.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije pojasnjujejo, da lahko sami izmerimo koliko vlage vsebujejo drva z enim od merilnikov vlažnosti, ki so namenjeni zgolj domači rabi.

Okolje močno obremenjuje kurjenje vlažnih drv, škodljivi izpusti iz kurilne naprave se povečajo tudi do 20 odstotkov, za ravno toliko pa se zmanjša njen izkoristek, obenem povzroča obloge v peči in dimniku, vlažna drva izgorevajo slabše ter imajo slabši izkoristek energije in so stroški ogrevanja višji.

Na Zvezi potrošniki Slovenije opozarjajo: „Za zgorevanje z majhnimi izpusti je značilen svetel plamen brez vidnega dima, medtem ko je temen in sajast plamen znak večjih izpustov. Na slabo zgorevanje in s tem onesnaževanje zraka s prašnimi delci kažejo tudi temen dim, ki se vije iz dimnika, in sajaste ter katranske obloge na notranjih površinah kurilne naprave, dimniškega priključka in dimnika. Te se lahko v najslabšem primeru tudi vnamejo.“

Na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo še naslednje: „Izjave prodajalca o značilnostih izdelka, ki jih je dal z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na samem izdelku, ga zavezujejo. Če kupljeni izdelek nima navedenih lastnosti in zato ni primeren za normalno rabo, lahko uveljavljate stvarno napako in po lastni izbiri zahtevate ali zamenjavo ali znižanje kupnine ali pa vračilo kupnine.“

Še bolj pomembno pa je, da od prodajalca ob naročilu drv zahtevamo, da nam na jasen in razumljiv način zagotovi informacije glede glavnih značilnosti izdelka, ki ga kupujemo. „Njegove izjave o značilnostih izdelka, ki jih je dal z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na samem izdelku, ga zavezujejo. Če kupljeni izdelek nima navedenih lastnosti in zato ni primeren za normalno rabo, lahko uveljavljate stvarno napako in po lastni izbiri zahtevate ali zamenjavo ali znižanje kupnine ali pa vračilo kupnine,“ svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Članek “Takole trgovci goljufajo kupce” je dosegljiv tukaj: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/takole-trgovci-goljufajo-kupce-334496