V primeru odobrenega obročnega plačila davkov vas Finančna upravaRepublike Slovenije poziva , da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

Če plačilo obroka ni izvršeno s sklicem določenim na odločbi, se plačilo lahko porabi za plačilo drugih neplačanih obveznosti, neplačan zapadli obrok pa se šteje za davčni dolg, kar lahko vodi tudi v razveljavitev odobrenega obročnega plačila ali težave pri uveljavljanju upravičenj po interventni zakonodaji.

Vir: FURS