V času, ko turizem v Sloveniji zavzema vse bolj pomembno vlogo in ko le-ta lahko občinam prinese dodaten vir finančnih sredstev, je še kako pomembno, da znajo občine svoj turistični potencial tudi izkoristiti. Da se turistični potencial v Sloveniji dejansko povečuje kažejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Tako smo pri nas v letu 2010 ustvarili 8.906.399 nočitev, leta 2017 je bilo ustvarjenih nočitev 12.591.562 oziroma povedano drugače, se je število nočitev v sedmih letih povečalo za 41 odstotkov.

Turistične nočitve so zaradi tega še toliko bolj pomembne, ker občine od njih poberejo tudi turistične takse. Pobrane turistične takse pa v občinsko blagajno prinesejo dodatna finančna sredstva, ki lahko občinam pomenijo pomemben vir financiranja in tako zmanjšajo njihovo odvisnost od povprečnine ter se v nadaljevanju porabijo za pomembne investicije na občinski ravni. Vsaka občina v Sloveniji ima svoje znamenitosti in značilnosti, ki jih lahko trži v turistične namene. Kako dobro to počne pa je v veliki  meri odvisno od politične oblasti in njihove zainteresiranosti za omenjeno področje.

Tako je v letu 2016 najbolje svoj turistični kapital izkoristila občina Podčetrtek, ki je ustvarila 337. 499 nočitev ali 101,56 nočitve na enega prebivalca občine. Sledi majhna občina Dobrna, ki je stvarila 119.375 nočitev ali 53,53 nočitve na prebivalca. To je skoraj polovico nočitev manj na prebivalca kot občina Podčetrtek. Po številu nočitev sledijo občine: Zreče, v kateri so ustvarili 226.899 nočitev oziroma 35,32 nočitve na prebivalca, Rogaška Slatina z 227.408 nočitvami oziroma 20,58 nočitve na prebivalca ter Laško z 257.718 nočitvami ali 19,56 nočitve na prebivalca. Seveda tukaj govorimo v občinah z razvitim zdraviliškim turizmom.

Seveda so bistveno manj nočitev ustvarile ostale občine, ampak kljub temu tudi med njimi veljajo precej velike razlike. Tako so v Mestni občini Celje v letu 2017 ustvarili 51.649 nočitev ali 1,05 nočitve na prebivalca, sledi občina Slovenske Konjice z 3.072 nočitve ali 0,21 nočitve na prebivalca, kar je 5 krat manj kot Mestna občina Celje. Sledi občina Vitanje, ki je ustvarila 391 nočitev ali 0,17 nočitev na prebivalca ter občina Rogatec z 482 nočitve ali 0,16 nočitve na svojega prebivalca. Rep lestvice sta zasedli občini Šentjur z 1.064 nočitvami ali 0,056 nočitve na prebivalca ter občina Šmarje pri Jelšah s 498 nočitve ali 0,048 nočitve na prebivalca svoje občine. Zadnji dve občini sta tako na svojega prebivalca kar 20 krat manj nočitev kot Mestna občina Celje.

Tako lahko vidimo, da nekatere občine dejansko turizem uvrščajo zelo nizko na lestvici pomembnosti za ustvarjanje dodatnega vira financiranja. Vendar to ni posledica slabega turističnega potenciala, ampak nezainteresiranost lokalne oblasti. Za konec povejmo primerjavo, da je občina Žalec, ki je podobne velikosti kot občina Šentjur in ima prav tako znano zgodovinsko glasbeno osebnost Rista Savina, tako kot Šentjur brate Ipavec, ustvarila 8.499 nočitev ali 0,4 nočitve na prebivalca, kar je 7 krat več kot Šentjur.

M.I.