Družba DARS je v teh dneh pričela z obnovitvenimi deli predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Predor velja za enega najbolj obremenjenih, saj skozi poteka tranzitni promet iz smeri Primorske in Dolenjske proti Štajerski ter obratno, hkrati pa lokalni promet v južni oziroma severni del mesta.

Predor Golovec leži na odseku avtoceste A1 med Bizovikom (Litijska cesta) in razcepom Malence. Na južni strani predora se v razcepu Malence križata avtocesti A1 Šentilj–Srmin in A2 Karavanke–Obrežje.  Promet skozi predor je stekel v letu 1999. Predor je bil vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen. Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor Golovec, je vseskozi raslo: če ga je še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 600 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 že več kot 3300, v letu 2019 pa že skoraj 4900 na dan.

Popolna zapora zahodne cevi predora zaradi izvedbe gradbenih del za sanacijo predora, ki bodo potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu, bo predvidoma od sredine junija do sredine avgusta letos. Sanacija in nadgradnja druge, vzhodne cevi, se bo izvajala leto.

Predvidena dela v letu 2020 (zahodna predorska cev):

  • 18. maj–11. junij: dela na križnih prehodih med smernima voziščema avtoceste (dela bodo potekala pod prometom, ki bo še vedno urejen po obeh polovicah tripasovne avtoceste, vendar le po dveh prometnih pasovih v vsako smer vožnje);
  • 12. junij–16. avgust: dela v zahodni cevi predora, ki bo v času del zaprta za ves promet (vključeni sta tudi postavitev in odstranitev zapore);
  • 17. avgust: sprostitev prometa skozi obnovljeno predorsko cev
  • september in oktober: dela v pokritem vkopu Strmec v nočnem času in pod prometom, ob zapori praviloma enega pasu

Med zaporo zahodne cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase (torej le za t. i. vinjetna vozila), preostala bodo morala uporabiti druge dele obroča. S tem bo poleg večje pretočnosti zagotovljena predvsem večja varnost prometa v vzhodni cevi, po kateri bo promet potekal dvosmerno.

Za zagotavljanje večje pretočnosti prometa skozi predor v času zapore se bo pred začetkom glavnih gradbenih del izvedla preureditev križnega prehoda z ene polovice avtoceste na drugo na južni strani predora. Trenutno stanje zaradi velike višinske razlike med levo in desno polovico avtoceste dopušča varen prehod le pri manjših hitrostih. Z novo rešitvijo bo hitrost vožnje čez križni prehod lahko dosegala 60 km/h, kolikor bo tudi predpisana omejitev hitrosti skozi celotno območje spremenjene prometne ureditve zaradi del.

Več informacij o prenovi je na voljo na spletni strani DARS.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo