Pričela se je rekonstrukcija ceste Bukovžlak-Slance in gradnja distribucijskega plinovoda, ki bo trajala 6 mesecev

Foto: Energetika Celje

Celje 26. julij 2020 – V preteklih dneh je celjsko podjetje VOC pričelo z obnovo državne ceste na odseku Bukovžlak-Teharje. Izvedena bo popolna rekonstrukcija dotrajanega odseka državne ceste, v sklopu katere bo izvedena tudi gradnja novega distribucijskega plinovoda, ki bo omogočil popolno plinifikacijo naselij Bukovžlak in Slance.

Investitor je Direkcija RS za infrastrukturo. Mestna občina Celje (MOC) bo kot sofinancer projekta v času rekonstrukcije poskrbela še za granjo novega distribucijskega plinovoda, obnovo vodovoda in javne razsvetljave.

Nov distribucijski plinovod bo dolg 1.400 metrov in nanj bo mogoče priključiti 55 objektov. V času gradnje bo poskrbljeno tudi za gradnjo hišnih priključkov. Celotna investicija rekonstrukcije ceste in vseh drugih del je 1,2 milijona evrov, od tega znapa strošek granje plinovoda s hišnimi priključki 130.000 evrov.

Obnova tega odseka ceste naj bi po načrtih trajala okoli 6 mesecev.

M.I.