Pričela se je rekonstrukcija ceste na Kolškovi ulici, ki bo pomenila lažji in varnejši dostop do mestnega pokopališča

Foto: MOC

Celje, 26. avgust 2020 – Mestna občina Celje je začela z rekonstrukcijo 230 metrov dolgega odseka Kolškove ulice od križišča z lokalno cesto Celje – Teharje do parkirišča pri Mestnem pokopališču Celje.

Rekonstrukcija ceste je nujna tudi iz razloga, ker je trenutna cesta široka samo štiri metre, kar je ob večji gostoti prometa povzročalo težave pri srečevanju vozil in velikokrat tudi slabo voljo. Rekonstrukcija predvideva širitev ceste za en meter, kjer so objekti pa za 80 centimetrov. V času del bo poskrbljeno tudi za zamenjavo komunalnih vodov ter postavitev nove razsvetljave. Zaradi pomanjkanja prostora občina ne bo mogla posrbeti za izgradnjo pločnika.

Po končani rekonstrukciji bo vožnja po Kolškovi tako za tamkajšnje stanovalce kot obiskovalce mestnega pokopališča lažja in varnejša. Lažji bo tudi uvoz iz lokalne ceste na Kolškovo ulico. Gradbena dela, ki bodo končana predvidoma do sredine oktobra, izvaja podjetje VOC Celje, pogodbena vrednost del pa znaša nekaj manj kot 145.000 evrov.

Zaradi gradbenih del do preklica velja nova začasna prometna ureditev. Vse voznike, ki so namenjeni na pokopališče, prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in v času popolne zapore Kolškove ulice svoje vozilo parkirajo na spodnjem parkirišču mestnega pokopališča.

M.I.