Pričela so se dela na mreži kolesarskih povezal v Mestni občini Celje

Foto: MOC

Z Mestne občine Celje so sporočili, da so v tem tednu začeli z gradnjo prvega od načrtovanih 44 odsekov kolesarskih povezav v Mestni občini Celje. Podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo lani na javnem razpisu izbrano za izvajalca gradbenih del, v teh dneh že gradi kolesarsko stezo na odseku Lava 2, prihodnji mesec pa naj bi z deli začelo tudi na Partizanski cesti in Čopovi ulici.

Na občini vrednost projekta ocenjujejo na 2,4 milijona evrov. Iz letošnjega proračuna bodo za ta projekt namenili nekaj več kot milijon evrov, enak znesek pa bodo namenili tudi v letu 2021. Za projekt pričakujejo, da bodo od Republike Slovenije prejeli 289.000 evrov, od Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa nekaj manj kot 1,2 milijona evrov evropskih sredstev.

Projekt želijo v veliki meri zaključiti do konca leta 2021. V letošnjem letu naj bi zgradili nekaj manj kot petnajst, prihodnje leto pa osem kilometrov stez. Nekatere že obstoječe odseke stez bodo obnovili, načrtujejo pa tudi, da bomo s talnimi obeležbami označili nekatere obstoječe ceste v smislu souporabe s kolesarskim prometom – sharrow space.

V sklopu projekta bodo na mestih kjer je to potrebno poskrbeli za obnovo vodovoda, kanalizacije, nizko napetostnih električnih in telekomunikacijskih kablov, javno razsvetljavo in izgradnjo hodnikov za pešce. Nove in obnovljene kolesarske površine bodo povezali v sklenjeno kolesarsko omrežje in tako občanom zagotovili prijetno in varno kolesarjenje.

M.I.