Pričela so se dela za izgradnjo krožišča na Ljubljanski cesti v Celju, zato lahko pričakujete več zapor

FotoČ VO-KA Celje

Včeraj so se pričela dela v okviru izgradnje krožišča na Ljubljanski cesti v Celju. Gre za prvo fazo del, ki bo zajemala izgradnjo krožišča na Glaziji, zato lahko uporabniki tega dela mesta pričakujejo zapore ceste na kraku Ljubljanske ceste pred avtobusno postajo.

V okviru del na tem odseku ceste bo po različnih fazah gradnje tudi več različnih zapor ceste. Dela naj bi po trenutnih načrtih bila zaključena 24. 12. 2019 in do takrat bo v tem delu Celja oviran cestni promet.

M.I.