Pričenjajo se dela na drugem odseku obnove Teharske ceste

Foto: MOC

Zaradi slabega stanja Teharske ceste Mestna občina Celje na tem območju pospešeno opravlja sanacijo na cestišču. Do poletja so tako sanirali 170 metrov dolg odsek ceste med Kitajsko restavracijo in križiščem pri Mercatorju. Sedaj so pričeli s sanacijo drugega odseka v dolžini 400 metrov in sicer do podjetja Steklar d.o.o.

Občina načrtuje, da bo do sredine meseca izvedena preplastitev cestišča. Vrednost obeh sanacij na občini ocenjujejo na 80.000 evrov. Dela izvaja podjetje VOC Celje d.o.o.

“Na odseku Teharske ceste od podjetja Steklar, d. o. o., do Kolškove ulice pa v teh dneh zaključujemo z izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije. Gre za projekt, ki ga izvajamo v sklopu aglomeracij. Kot je znano,  Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujemo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje (Dogovor za razvoj regij 2), pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina. Samo v Celju bomo s pomočjo evropskih in državnih sredstev zgradili 15.405 metra kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. S tem bomo presegli sprejemljivo stopnjo priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in skoraj dosegli zahtevano, 100 odstotno priključenost. Dela se v sklopih izvajajo na različnih koncih vzhodnega dela Celja”, so v izjavi za javnost zapisali na Mestni občini Celje.

Kljub vsemu si na občini želijo v kartek s celovito rekonstrukcijo Teharske ceste, vendar le-ta predstavlja velik finančni zalogaj. Izvesti bo namreč potrebno križanje načrtovanih glavnih meteornih kolektorjev za odvajanje zalednih padavinskih vod širšega območja nad Popovičevo cesto, kar naj bi stalo okoli 4,5 milijona evrov. Občina načrtuje tudi izgradnjo novega mostu pri nekdanjem Topru, ki se bo ustrezno navezal na teharsko cesto ter bo tako izboljšana poplavna varnost gorvodnega odseka Voglajne. na tem delu bo občina poskrbelatudi za izgradnjo krožišča.

Uredništvo