Pričetek aktivnosti za realiziranje projekta, ki predvideva ukinitev devetih nivojskih prehodov na območju občine Šmarje pri Jelšah

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Iz občine Šmarje pri Jelšah so sporočili, da je podjetje Rafael iz Sevnice začelo z deli za uresničitev projekta ukinitve devetih nivojskih prehodov na regionalnih železniških progah Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno. Podjetje je bilo v ponedeljek uvedeno, zato se bodo v prihodnjem tednu lahko začela dela na terenu.

Projekt ukinitve nivojskih prehodov je razdeljen fazno. V prvi fazi bosta zgrajeni 380 metrov dolga povezovalna cesta do objekta Mestinje 3 in nadomestna makadamska cesta zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet v dolžini 600 metrov, s čimer bodo ukinjeni trije prehodi. Pogodbeni rok za končanje del je konec aprila.

Na občini so še zapisali, da je vrednost projekta 2.623.275 evrov. Denar zagotavljata Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šmarje pri Jelšah. Občina krije stroške projektne dokumentacije in odkupa zemljišč, Direkcija za infrastrukturo stroške izgradnje povezovalnih cest; strošek nadzora sofinancerja delita na pol. Nadzor bo izvedlo podjetje Gradal iz Lendave.

M.I.