Pričetek gradnje novih neprofitnih stanovanj v Slovenskih Konjicah

Foto: Občina Slovenske Konjice