Pričetek javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije v Celju

Foto: Energetika Celje

Energetika Celje in Mestna občina Celje sta objavili Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije.

Na razpisu lahko kandidirajo lastniki stanovanjskih hiš in etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje. Nepovratne finančne spodbude so namenjene večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto, namenjene pa so tudi samostojnim podjetnikom, pravnim in fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost taksi službe kot poklic, in sicer za naložbe v predelavo novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin ali za nakupe novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo B cestnih vozil.

Zadnji rok za oddajo vlog na razpis je 30. 10. 2020 do 13. ure, sredstva pa se dodelujejo do njihove porabe in po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Za katere namene so na voljo subvencije?

1. Področje plina:
– nakup in vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva,
– zamenjava starih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi za gospodinjstva,
– zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kondenzacijskimi na zemeljski plin v skupnih kotlovnicah v večstanovanjskih stavbah

2. Področje daljinskega ogrevanja:
– nakup in vgradnja toplotne postaje v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja

3. Taksi službe
– predelava novega ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin
– nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin

M.I.