Pričetek še enega gradbenega projekta v Savinjski regiji – gradnja kolesarske povezave Celje- Štore-Šentjur

Foto: DRSI

Mestna občina Celje sporoča, da se bo v prihodnjih dneh začela gradnja kolesarske povezave Celje–Štore–Šentjur, potem ko sta naročnik, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in sofinancer, Občina Štore, podpisala pogodbo z izvajalcem del, VOC Celje, d.o.o. – vodilni partner in Kolektor CPG, d.o.o. – partner. Pogodbena vrednost del znaša 8,8 mio EUR, rok za izvedbo je 21 mesecev, kar pomeni, da bo gradnja končana do konca leta 2023.

Gradnja kolesarske povezave je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2,7 mio EUR in Občine Štore v višini 0,3 mio EUR, razliko pa bo zagotovila DRSI.

V okviru tega projekta bo vzpostavljena varna kolesarska povezava v dolžini 11,44 kilometra, pri čemer 8,59 km predstavlja novogradnja. Projekt vključuje novo kolesarsko brv čez Hudinjo ter nov Godčev most ter brv čez Voglajno.

Med občinami Celje, Štore in Šentjur je veliko dnevnih migracij, z novo varno kolesarsko povezavo se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje, prispevala pa bo tudi k promociji trajnostne mobilnosti in turizma na tem območju.

Avtor: MOC