V članku “Gradnja celjske obvoznice: v županovi listi napovedujejo državljansko nepokorščino, ministrstvo trdi, da je na potezi občina” avtorja B.S. lahko beremo, da je na zadnji seji mestnega sveta Mestne občine Celje  bila odprta problematika, ki Celje pesti že skoraj desetletje, izgradnja celjske obvoznice.

Izpostavljeno je bilo, da je Celje edino mesto v Sloveniji, ki ima ves tranzitni promet (sever-jug) speljan skozi staro mestno jedro. Ob tem pa predvsem težek tovorni promet povzroča škodo s takim hrupom, tresljaji, kot tudi z onesnaženjem z delci PM10. Po cesti, ki povezuje sever in jug mesta se po podatkih MOC vsak dan pelje okoli 21 tisoč vozil, od tega je težkih tovornih vozil za skoraj dve tretjini. Da bi Republika Slovenija traso vzhodne celjske obvoznice umestila v prostor si naj bi MOC prizadevala že od leta 2010, vendar neuspešno. Zato so v Celjski županovi listi (CŽL) predlagali protestni obhod, na katerega se povabi vse mestne svetnike in občane Celja. Skušalo se bo doseči s tem pritiskom, da bo ministrstvo za infrastrukturo izdalo sklep, da se načrtovana vzhodna obvoznica prične umeščati v prostor.  Omenjeni obhod ter vse ostale aktivnosti naj bi začeli po 14. juniju, v primeru, če do tega datuma z državo ne bodo našli skupnega jezika. Na MOC do tega datuma pričakujejo sestanek s predstavniki ministrstva.

Župan MOC  Bojan Šrot je povedal, da je občina pred kratkim na ministrstvo za infrastrukturo naslovila dopis, v katerem prosijo za sestanek z resorno ministrico. Glavni namen sestanka je po Šrotovih besedah ta, da se glavna cesta Celje-laško prestavi vzhodno, kot predlaga MOC. MOC želi, da vzhodna obvoznica poteka mimo Tehnopolisa do sotočja Voglajne in Savinje in nato po levem bregu do konca Polul.

Po besedah Šrota naj bi resorno ministrstvo in DRI delala državni lokacijski načrt za vzhodni priključek oz. enega izmed krakov tretje razvojne osi preko teharskega križišča s tunelsko povezavo pod Zvodenskim hribom z viaduktom preko Zagrajske doline z vkopano traso čez strelišče, z viaduktom in predorom ter na koncu s še enim viaduktom in mostom, ki bi se priključil na isto lokacijo na koncu Polul. Ob tem Šrot predlog države ocenjuje za popolnoma neizvedljivega ter pravi, da država dela lokacijski načrt mimo MOC. Poudaril je, da se s takšnim načrtom ne bodo nikoli strinjali, ker ima občina cenejšo ter okoljsko bistveno primernejšo traso, za katero je bil pred leti narejen že idejni projekt.

Ministrstvo je za spletni Večer obrazložilo, da je situacija precej drugačna kot jo opisujejo na MOC. Ob tem dodajajo, da je bila celjska vzhodna obvoznica sprva del srednjega dela tretje razvojne osi. Projekt tega dela tretje razvojne osi, s katerim se načrtuje posodobitev cestne povezave od Celja do Novega mesta je precej odmaknjen, zato je bil po obrazložitvi resornega ministrstva s strani MOC podan predlog, da se lotijo samostojnega projekta celjske vzhodne obvoznice.  Ob tem dodajajo, da je ministrstvo predlog občine upoštevalo ter da je vzhodna obvoznica izločena iz postopkov priprave državnega prostorskega načrta.  Za vzhodno obvoznico naj bi bilo sedaj načrtovalsko izhodišče po obrazložitvi ministrstva predlog MOC. Poudarjajo, da takšna načrtovana prostorska ureditev ne sodi v sklop ureditev državnega pomena, saj da gre za regionalno povezavo, zato je prostorsko umeščanje v pristojnosti občine. Dodajajo, da bo ta projekt kljub temu financirala država, ampak bodo z realizacijo projekta lahko začeli šele, ko bo občina projekt umestila v prostor, ministrstvo za to nima pristojnosti.

Članek “Gradnja celjske obvoznice: v županovi listi napovedujejo državljansko nepokorščino, ministrstvo trdi, da je na potezi občina” je dosegljiv tukaj: https://www.celje.info/aktualno/gradnja-celjske-vzhodne-obvoznice-v-czl-napovedujejo-drzavljansko-nepokorscino-ministrstvo-trdi-da-je-na-potezi-obcina/