Prodaja sadik v Kozjanskem parku

Foto: Kozjanski park

Kozjanski park obvešča, da bodo v torek, 2. novembra 2021, pričeli s prodajo ekoloških sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk, ki jih vzgajajo v ekološki drevesnici Kozjanskega parka. Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji in sortni pestrosti. Vzgojene so na generativnih podlagah – sejancih in primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Prodaja bo potekala od ponedeljka do petka od 7:00 do 14:30 ure (razen v ponedeljek, 1. novembra) v stavbi nasproti cerkve, Podsreda 35, 3257 Podsreda.

Sadike vam lahko pošljejo tudi po pošti.

V Javnem zavodu Kozjanski park se že več kot desetletje ukvarjajo z drevesničarsko pridelavo. Začeli so s skromno proizvodnjo sadik za potrebe kolekcijskega sadovnjaka, da ohranijo vse evidentirane sorte jabolk in hrušk na zavarovanem območju. Celotna proizvodnja sadik in razmnoževalnega materiala je vpisana v FITO in SEME register pod kontrolo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Z razmnoževanjem tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk so omejili gensko erozijo pri sadnih vrstah ne samo na območju parka, ampak tudi širše, zato so številne sorte vključili v Slovensko sortno listo sadnih rastlin.

Vseskozi so razvijali naravi prijazno pridelavo razmnoževalnega matičnega materiala in sadik ter se v letu 2010 odločili za certificirano ekološko pridelavo. Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih.

Sorte jabolk in hrušk so cepljene na sejanec, primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Foto: Kozjanski park

Kontaktna oseba za več informacij je Adrijan Černelč – 03/8007104, 031/650 208, [email protected] Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda.

Vir: Kozjanski park