Prodaja se dvorec Kozje in stavbno zemljišče v njegovi okolici

Foto: Kozjanski park

V članku “Kozjanski park prodaja Dvorec Kozje” objavljenem na kozjansko.info lahko beremo, da je Javni zavod Kozjanski park objavil razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. S tem želijo v zavodu prodati in s tem pridobiti novega lastnika dvorca Kozje z okoliškim zemljiščem. V Kozjanskem parku tako prodajajo dvorec objekt v izmeri 1.615 m2 ter stavbno zemljišče v izmeri 3.494 m2.

Izhodiščno vrednost nepremičnine so postavili pri 334.000 evrov. V ceno niso vključeni stroški, ki nastanejo v zvezi s prenosom lastništva kot so overitev, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo.

Nepremičnina je trenutno zemljiškoknjižno urejena. Zato v Kozjanskem parku navajajo, da bodo z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 8 dneh po opravljeni izbiri sklenili pogodbo. V nadaljevanju mora biti kupnina plačana v roku 15 dni od prejema računa, ki ga bo izdal prodajalec.

Za konec dodajmo, da lahko interesenti ponudbe oddajo do 16. aprila 2019 do 12. ure. Izbrani ponudnik pa bo znan po javnem odpiranju ponudb, ki ga bodo izvedli 17. aprila 2019 ob 12.30 uri.

Članek “Kozjanski park prodaja Dvorec Kozje” je dosegljiv tukaj: https://kozjansko.info/2019/03/na-prodaj-dvorec-kozje/