V ponedeljek 4. 3. 2018 so župan mestne občine Celje Bojan Šrot, direktor izbranega podjetja za gradbena dela v projektu Generator Remont d.d. Matjaž Pavčič in direktor podjetja Tuš nepremičnine d.o.o. Branko Cokan podpisali pogodbo o izvedbi del na omenjenem projektu.

V nekdanji stavbi »T« bo tako gradbeno obrtniška in inštalacijska dela opravila družba Remont d.d., ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa. Do podpisa pogodbe je prišlo 8 dni po izbiri izvajalca saj nihče v tem zakonskem roku ni vložil pobude za revizijo postopka.  Pogodba zajema tako zamenjavo strešne kritine, sanacijo fasade, zamenjavo oken in obnovo notranjosti stavbe nekdanje blagovnice »T«.

Uvedba v dela je potekala že naslednji dan, torej v torek, 5. 3. 2019 in po pogodbi mora sedaj izbrani izvajalec dela zaključiti v 8. mesecih.  V tem času bo obnovljeno prvo, drugo in tretje nadstropje ter posodobljene vse inštalacije. Izvedena bo tudi rekonstrukcija severnega vhoda in severne fasade in poskrbljeno bo za dograditev vhodne avle ter izgradnjo dvigalnega jaška s panoramskim dvigalom.

Celotna vrednost projekta znaša 5.920.054 evrov, od katere bo Mestno občino Celje projekt stal 5.502.413 evra. Od tega zneska bo iz EU sredstev financirano 3.640.270 evrov.

Po končani obnovi stavbe bo v le-tej obiskovalcem na voljo tehnološko znanstveni park v katerem bo predstavljena regijska industrija in zgodovina mesta v povezavi s tematskimi sklopi tehnologije prihodnosti, energije in obnovljivih virov, astronomije, fizike, matematike, delovanja človeškega telesa, področja zdravja in gibanja. V tretjem nadstropju bo zaživel prostor za vzpostavljanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, start-up podjetja in inovativne posameznike, mala in srednja podjetja ter visokotehnološka podjetja. Po obnovi bo nove prostore v tej stavbi dobil tudi Inkubator savinjske regije.

Projekt bodo na občini izvedli v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami in gospodarstvom.

M.I.