Projekt izgradnje drugega tira voden nesistematično

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Projektni svet za civilni nadzor nad projektom gradnje drugega tira med Divačo in Koprom je predstavil prvo sprejeto Poročilo za obdobje med 10. majem 2018 in 10. oktobrom 2018. Poročilo je bilo predstavljeno na novinarski konferenci, na kateri sta bila prisotna Jadran Bajec in Emil Pintar, ki sta tudi predsednik in podpredsednik omenjenega sveta.

V Projektnem svetu so opozorili, da projekt ni voden sistematično. Saj kot je poudaril Jadran Bajec projektnemu svetu še vedno ni bil predstavljen investicijski program, ki predstavlja osnovo za začetek pripravljalnih gradbenih del. Na tiskovni konferenci je bilo povedano tudi, da civilni nadzorniki še niso dobili podatkov na podlagi katerih bi bilo mogoče videti, kako smotrno je bil do uveljavitve zakona o drugem tiru porabljen denar za ta projekt.

Emil Pintar je povedal, da še vedno ni znana končna cena projekta, prav tako še niso bili predstavljeni podatki o tem kako dolgo bo gradnja potekala. V Projektnem svetu še vedno tudi niso dobili odgovora na vprašanje o tem zakaj bo proga elektrificirana s trikilovoltno napetostjo enosmernega toka, če vemo, da bo morala Slovenija v naslednjem desetletju preiti na 25-kilovoltno napetost dvosmernega toka, ki jo uporabljajo že skoraj vse sosednje države.

Po mnenju Emila Pintarja je bilo do sedaj porabljeni 60 milijonov evrov denarja. Hkrati sta oba opozorila, da ministrstvo za okolje in prostor še ni začelo aktivnosti za spremembo državnega lokacijskega načrta za določitev dvotirne proge na trasi drugega tira. Ker še vedno ni naročen projekt za izvedbo (PZI) lahko to pomeni tudi zamik pri objavi razpisa za izvajalca glavnega dela investicije.

Po vsem navedenem lahko vidimo, da pri samem projektu izgradnje drugega tira prihaja že na samem začetku do nekaterih težav, ki lahko prinesejo tako podaljšanje roka izgradnje kot tudi povišanje same investicije.

M.I.