Projekt rekonstrukcije ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo recenziran in uvrščen v načrt za naslednje leto

Foto: pixabay.com

Strokovne službe na Mestni občini Celje so vložile in zagovarjale projektno nalogo na podlagi katere bo mogoče izvesti rekonstrukcijo na cesti med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Prav tako njihove službe sodelujejo pri projektiranju in pri odkupu zemljišč za pričetek rekonstrukcije na omenjenem delu ceste. Na tem odseku je namreč nujno zagotoviti večjo prometno varnost, vendar žal lokalne skupnosti na projekte, ki jih vodi država nimajo ključnega pomena. Kljub vsemu so z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo sporočili, da je omenjeni projekt sedaj recenziran in uvrščen v načrt za naslednje leto.

Pred kratkim je bil v postopku javnega razpisa izbran inženir, ki bo nadziral celoten projekt in bo lahko še letos pripravil javni razpis za izbiro izvajalca del. V kolikor ne bo posebnih zapletov bi lahko bil izvajalec izbran do pomladi in kot načrtujejo v DRSI bo le-ta lahko v letu 2019 zaključil 80 odstotkov vseh del. Z deli bi po tem načrtu končali leta 2020. Pri rekonstrukciji omenjenega odseka gre za okoli kilometer dolg odsek ceste, vrednost del pa je ocenjena na 2,2 milijona evrov. V postopku rekonstrukcije bo izvajalec del zgradil na vsaki strani ceste tudi pločnik in kolesarsko stezo, celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., pa bo poskrbelo za obnovo kanalizacije in vodovoda na tem delu. V načrtu je tudi izgradnja novega krožišča pri ovinku s Tumovo ulico s čimer bo poskrbljeno za večjo prometno varnost.

Mestna občina Celje bo zagotovila 30 odstotkov sredstev za rekonstrukcijo ceste. Za odkup zemljišč je občina že prispevala polovico denarja, financirala bo tako izgradnjo pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave.

M.I.