(Projekti v naši regiji) Občina Rogaška Slatina s pomočjo ministrstva za gospodarstvo pričela z gradnjo Razglednega stolpa Kristal

Foto: Twitter (Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj)

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in državna sekretarka Polona Rifelj sta včeraj skupaj z županom Rogaške Slatine mag. Brankom Kidričem položila temeljni kamen za gradnjo Razglednega stolpa Kristal. Projekt vreden nekaj več kot 4 milijone evrov, bo zgrajen tudi s pomočjo sredstev, ki jih je zagotovilo gospodarsko ministrstvo in sicer v višini 2 milijona evrov, razliko bo pokrila občina Rogaška Slatina.

Glavni cilji naložbe so:

  • Razviti novo atraktivno zgodbo turistične destinacije Rogaška Slatina, ki bo generator povečanega števila gostov,
  • Sanacija dela degradiranega območja nekdanjega mizarstva, z javnimi vlaganji bodo zagotovljeni temelji za ureditev preostalega še neizkoriščenega območja za razvoj turističnih dejavnosti v zasebni lasti,
  • Neposredno ustvariti nova delovna mesta pod okriljem Javnega Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina in še več delovnih mest posredno, znotraj dejavnosti gostinstva in turizma,
  • Realizirati največji projekt iz Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020–2027,
  • Zaokrožitev in povezovanje turistične ponudbe na ravni destinacije in regije, s turističnimi produkti, kot so: Anin dvor, Bobrov center, Muzej na prostem Rogatec, Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, itd.

Na občini pričakujejo, da bi lahko projekt zaključili do marca 2023, Razgledni stolp Kristal pa bi prve obiskovalce sprejel julija naslednje leto. Pot obiskovalca Razglednega stolpa Kristal se bo pričela v pritličju objekta, kjer bo med drugim urejena prodaja vstopnic in spominkov. Dostop do kavarne v prvem nadstropju bo z dvigalom kapacitete 22 oseb, požarno stopnišče bo štelo 540 stopnic. V kavarni bo 44 sedežev, kot atrakcija je zasnovan sprehod po delu prosojno izvedenih tal. Etažo višje je načrtovana razgledna etaža, v katero bo na višini 100 metrov umeščeno tudi doživetje virtualne resničnosti »Let s Pegazom.« V pripravi so dodatne interaktivne vsebine, ki bodo postopoma bogatile ponudbo objekta in predstavljale motiv za večkratni obisk. Najvišjo točko bo možno doseči na višini 104 m, in sicer z vstopom na odprto razgledišče na prostem. Uvod v raziskovanje naravnih in kulturnih danosti Rogaške Slatine pa se bo zaključil na tlakovanem trgu ob stolpu, kjer bo urejenih 5 prodajnih hišk za namen vključevanja lokalnih ponudnikov.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in Občina Rogaška Slatina