Projektu »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« bo iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb namenjenih nekaj več kot 430.000 nepovratnih sredstev

Foto: MOC

Mestna občina Celje je sporočila, da je skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) v ponedeljek potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Na seznam se je uvrstil tudi projekt »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje«, katerega vrednost ocenjujejo na 1.030.174,10 €. Višina sofinanciranja znaša skupno 432.092,16 € (41,9 %), občina bo za projekt namenila 598.081,94 € (58,1 %). Izvedbo želijo realizirati do leta 2023.

Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je smiselna nadgradnja vzpostavitve trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). Gre za vzpostavitev povezanega sistema upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za karseda optimalno koriščenje prevoznih sredstev. Cilj takšnega sistema je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva.

V sklopu investicije bo občina kupila ustrezno strojno opremo, vzpostavila programsko opremo ter izdelala spletno in mobilno aplikacijo. Poskrbeli bodo za postavitev 25 usmerjevalnih tabel in 6 velikih interaktivnih tabel in tako zagotavljali informacije o zasedenosti parkirišč že na vseh glavnih vpadnicah, prav tako na spletni strani in v mobilni aplikaciji, s čimer bodo prispevali k zmanjševanju prometa v starem mestnem jedru.

S projektom tako uresničujejo tudi cilje Trajnostne urbane strategije, Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije in Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki kot bistvo prometnega načrtovanja opredeljujejo trajnostno mobilnost in zmanjšanje prometnih obremenitev.

Mestni občini Celje je mehanizem CTN sicer omogočil sofinanciranje projektov v vrednosti 12,5  milijona evrov. Iz tega naslova bodo uredili:

  • stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10
  • projekt Generator
  • Park & Ride
  • mrežo kolesarskih povezav
  • energetsko obnovo stanovanj v javni lasti
  • prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih občine
  • izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce
  • upravljanje mobilnosti v občini.

Skupaj je bilo na seznam izbranih operacij uvrščenih 28 projektov mestnih občin. Njihova ocenjena investicijska vrednost znaša preko 36 milijonov evrov, mestne občine pa lahko za njihovo izvedbo pričakujejo sofinanciranje v vrednosti preko 16 milijonov evrov. Skoraj 20 milijonov evrov bodo mestne občine investirale iz lastnih sredstev.

M.I.