Iz Občine Laško so sporočili, da se v mesecu avgustu končujejo še zadnja dela v sklopu projekta energetskih prenov podružničnih šol Občine Laško. Občina je v letu 2017 poskrbela za energetsko prenovo podružničnih šol Sedraž in Jurklošter, letos pa bodo v zadnjih dneh avgusta končali z energetsko prenovo Podružnične šole Vrh nad Laškim.

Tako bo prvi šolski dan otroke pričakala energetsko prenovljena šola, saj je Občina Laško poskrbela, da so s prenovo izboljšali energetsko učinkovitost stavbe in da so zagotovili večje bivalno ugodje. Sama stavba je pridobila nov energetski ovoj, kjer so sanirali toplotno izolacijo fasade in fasadni podstavek, vgrajena so nova lesena okna in vrata s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Učenci bodo pridobili tudi nove prostore v mansardi, saj je z zamenjavo strehe objekt pridobil več prostora. Občina je poskrbela tudi za generalno prenovo notranjosti.

Podružnična šola Vrh nad Laškim je tretja šola oziroma projekt, ki ga je Občina Laško prijavila na razpis s katerim so pridobili nepovratna sredstva Evropske unije. Tako je vse tri prenove delno financirala Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada in so se izvajali v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja« tematskega cilja 4 »Podpora prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« predhodne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Uradno bo Podružnična šola Vrh nad Laškim svojemu namenu predana 25. 8. 2018 ob 15. uri. Vrednost del je znašala 316.412,12 evrov, v kar je vštet tudi davek na dodano vrednost. Gradbena dela je opravilo podjetje AA Grading, d.o.o. iz Trbovelj.

 

M.I.